10 grudnia świętowaliśmy 15-lecie powstania Muzeum Ziemi Słomnickiej. O powstaniu Muzeum a także o jego roli w naszej społeczności opowiedział jego główny inicjator pan Marian Węgrzynowicz. Także wystąpienie Burmistrza Pawła Knafla było okazją do podkreślenia znaczenia tej inicjatywy dla podtrzymania tradycji i poczucia dumy z własnej historii.

Jubileusz był także okazją do zaprezentowania III t. Monografii Słomnik. To już ostatnia część zamierzonego cyklu autorstwa pani Klaudii Skrężyny, opracowana graficznie przez pana Jana Michalskiego. Podczas spotkania z autorką można było dowiedzieć się o najciekawszych i najbardziej wstrząsających wydarzeniach z lat międzywojennych, wojennych, okupacyjnych. Rozmowy z autorką były kontynuowane podczas podpisywania książki, która jest oparta nie tylko na dokumentach archiwalnych, ale także na relacjach świadków. Każda słomnicka rodzina może w tym ostatnim tomie odnaleźć swoją historię. Monografia jest bardzo bogato ilustrowana zdjęciami i dokumentami z epoki, posiada także wzbogacające treść ciekawostki, objaśnienia pojęć, terminów, wydarzeń.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa pn. „Miasteczko”, będąca efektem projektu „Moje miejsce V”, który Stowarzyszenie Ceramika bez granic zrealizowało we współpracy z Centrum Kultury w Słomnikach w 2017 r. Obie strony to wypróbowani i zaprzyjaźnieni partnerzy. Ceramika bez granic to stowarzyszenie pod czułym okiem artysty plastyka Marity Benke-Gajdy, skupiające w swoim gronie różnych twórców, których łączy wspólna pasja – miłość do ceramiki.

W roku 2017 powstała  ceramiczna ściana przedstawiająca charakterystyczne elementy architektury Słomnik: widać tam młyn, synagogę, domy słomnickiego rynku i pięknie usytuowany na dwóch stronach narożnej ściany górujący nad miastem kościół. To projekt i realizacja przede wszystkim  dwojga artystów: Małgorzaty Stańczyk i Michała Dziekana, dzięki którym powstał kolejny fragment pięknego zakątka przy Centrum Kultury. Dzieło powstało dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla oraz środkom budżetowym Centrum Kultury.

Na wystawie zaś możemy podziwiać prace inspirowane pięknem naszego miasta; nie tylko obrazy, fotografie i rzeźby artystów: Marity Benke-Gajdy, Krystyny Zaboklickiej, Barbary Arabskiej, Barbary Zgody, Agaty Kardas, Weroniki Gajdy, Marii Bieńkowskiej- Kopczyńskiej, Artura Zaboklickiego i Jana Biczysko, ale także efekty warsztatów ceramicznych przeprowadzonych podczas wakacji dla seniorów oraz młodzieży – prace: Wandy Mulewicz, Zdzisławy Nowak, Danuty Gąsiorek, Krystyny Gaździckiej, Ewy Winczewskiej, Pauliny Jędrychowskiej, Kariny Komendy i Weroniki Motyczyńskiej.

Na koniec razem z panem Marianem Węgrzynowiczem wszyscy zwiedzili Muzeum.