Kolejna edycja wyjątkowego wydarzenia promującego czosnek i jego producentów również w tym roku przyciągnęła do Prandocina rzeszę wystawców, rolników, kół gospodyń wiejskich, producentów maszyn rolniczych, firm rolniczych, stowarzyszeń oraz amatorów czosnku. Nie zabrakło również licznych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, którzy docenili starania producentów czosnku, życząc im w czasie „czosnkowych dożynek” kolejnych lat bogatych zbiorów.

28 lipca 2019 roku w Prandocinie królował czosnek w każdej postaci - w wiązkach, warkoczach, bukietach oraz przepysznych potrawach, przygotowanych pieczołowicie przez panie z KGW z gmin Słomniki i Radziemice. Wydarzenie zainaugurował koncert Orkiestry Dętej OSP z Prandocina, a oficjalne otwarcie i powitanie gości przypadło w udziale dwóm gospodarzom uroczystości: Pawłowi Knaflowi Burmistrzowi Gminy Słomniki oraz Markowi Słowińskiemu Wójtowi Gminy Radziemice. XII Małopolskie Święto Czosnku odwiedzili: Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Pęk – Wicemarszałek Senatu, Ryszard Terlecki – Wicemarszałek Sejmu RP, Posłowie na Sejm RP – pani Lidia Gądek i pan Ireneusz Raś, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Małopolski, Wojciech Pałka – Starostę Powiatu Krakowskiego.

Czosnkowe Święto to również, niezmiennie od wielu lat, konkursy skierowane do pań z Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku trzy komisje konkursowe podjęły się trudnego zadania wyboru  najlepszej potrawy, najpiękniejszego czosnkowego warkocza i bukietu. Nagrody i gratulacje trafiły, w przypadku konkursu na potrawę, do koła z Polanowic (I miejsce w konkursie),  Łętkowic – Kolonii (II miejsce) oraz Dodowa (III miejsce). Najpiękniejszy warkocz uplotły panie z KGW z Muniakowic (I miejsce), Polanowic (II miejsce) i ze stowarzyszenia Wesołe Kumoszki z Granowa (II miejsce). Natomiast najpiękniejszy bukiet przygotowały panie z KGW z Dodowa (I miejsce) oraz Prandocina ( II miejsce) i Szczepanowic (III miejsce). Przeprowadzono ponadto konkurs na „Superwiązkę polskiego czosnku” organizowany przez Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski, który wygrał Szymon Fraś z Prandocina.

Oprócz możliwości skosztowania tradycyjnych specjałów i udziału w konkursach zgromadzona publiczność mogła zapoznać się z nowinkami dotyczącymi rolniczego sprzętu do zbioru i pielęgnacji czosnku lub zasięgnąć fachowej porady ekspertów z agencji rolnych i stowarzyszeń. Urozmaiceniem czosnkowego święta były koncerty zespołów ludowych i muzycznych. Na scenie zaprezentowały się, śpiewając na ludową nutę, zespoły: Pawie Oczko z Szczepanowic i KGW z Łętkowic – Kolonii, do tańca poderwały publikę: zespół muzyczny Cover’old oraz gwiazda wieczoru – InoRos, a na zwieńczenie skocznej zabawy i Święta Czosnku zagrał zespół Puzon Dance.

XII Małopolskie Święto Czosnku Patronatem Honorowym objął Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego, Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki oraz Marek Słowiński Wójt Gminy Radziemice. Natomiast patronat medialny nad lipcowym wydarzeniem objęły: Radio Kraków, TVP3 Kraków oraz Dziennik Polski. Co istotne współorganizatorem XII Święta Czosnku było Towarzystwo Kulturalno – Sportowe w Słomnikach. Dzięki partnerstwu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury ze stowarzyszeniem projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego. Ponadto partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski oraz LGD Jurajska Kraina.