Zapraszamy do Centrum Kultury na wakacyjne, bezpłatne seanse filmowe!
W sierpniowe piątki o godz.10.00 zapraszamy na seans dla dzieci (wiek 5+) z gatunku klasyki animacji*

Terminy seansów:

6 sierpnia PIĄTEK godz. 10.00 seans dla dzieci (wiek 5+) – klasyka animacji*

13 sierpnia PIĄTEK godz. 10.00 seans dla dzieci (wiek 5+) – klasyka animacji*

20 sierpnia PIĄTEK godz. 10.00 seans dla dzieci (wiek 5+) – klasyka animacji*

27 sierpnia PIĄTEK godz. 10.00 seans dla dzieci (wiek 5+) – klasyka animacji*

* Parasol licencyjny, z którego korzystamy nie pozwala nam na publikowanie i reklamowanie tytułów filmów, dlatego informacji na temat wyświetlanych filmów i zasad bezpieczeństwa udzielamy telefonicznie (511 388 241), smsowo lub poprzez wiadomość na naszym koncie FB

W czasie trwania seansów dbajmy o wspólne dobro – jeśli chcecie odwiedzić nasze Centrum Kultury prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • zdezynfekujcie dłonie przed wejściem na salę – dozownik z płynem znajduje się w holu MGCK,

 • noście maseczkę – również w trakcie seansu,

 • zachowajcie dystans 1,5 metra, ograniczenie to nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 • zapoznajcie się z naszymi PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA,

 • WYPEŁNIJCIE I MIEJCIE ZE SOBĄ OŚWIADCZENIE na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów kina zakażenia SARS-CoV-2.
  Wzór oświadczenia znajdziecie w załączniku poniżej, będzie dostępne także przy wejściu na salę widowiskową w dniu wydarzenia.
 • nie spożywajcie napojów lub posiłków w czasie trwania seansu