16 listopada członkowie UTW wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Żydowskim Muzeum Galicja, na których mieli okazję przyjrzeć się bogatej polsko-żydowskiej historii w szerszym kontekście.

Pobyt w muzeum rozpoczął się od zwiedzania z Edukatorką wielowymiarowej wystawy „Śladami Pamięci”, prezentującej wyniki badań nad przeszłością polskich Żydów profesora Jonathana Webber'a oraz dokumentację fotograficzną autorstwa Chris Schwarz'a.

Następnie uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni przez Panią Przewodnik po najważniejszych dla kultury żydowskiej miejscach dzielnicy Kazimierz, spacerując od Starej Synagogi do Synagogi Remuh i przylegającego do niej cmentarza.