12 i 13 stycznia 2022r. w naszym Centrum Kultury odbyło się stacjonarne szkolenie w ramach realizacji projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej” dofinansowanego w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Szkolenie poprowadziła pani Nina Gałuszka - uczestniczyli w nim pracownicy Centrum Kultury oraz zaproszeni przez nas pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach.

Szkolenie poprzedzone było autodiagnozą – nasza instytucja dokonała analizy swoich zasobów; zarówno sprzętowych, lokalowych i kadrowych. Dzięki temu dedykowany do realizacji program szkoleniowy był dopasowany do potrzeb pracowników MGCK. W czasie dwudniowego szkolenia z panią Niną dokonaliśmy mapowania naszych zasobów, przygotowywaliśmy koncepcję oferty programowej z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych oraz uczyliśmy się, jak wykorzystywać narzędzia cyfrowe, w codziennej pracy naszego domu kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.