W piątek 10 kwietnia odbyły się pierwsze spotkania w ramach warsztatów ceramiki, prowadzonych przez Stowarzyszenie Ceramika bez Granic. Zajęcia odbywać się będą w piątkowe popołudnia, w trzech grupach wiekowych, przez najbliższy miesiąc. Efekty pracy uczestników warsztatów zaprezentowane zostaną w czasie Festiwalu Kazimierzowskiego 21 czerwca.