1 września w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury wznawiamy kolejne stałe warsztaty artystyczne. Zapisy na zajęcia rozpoczynamy 18 sierpnia - osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 12 388 11 49 lub 511 338 241.

W dalszym ciągu zachowujemy reżim sanitarny, a każdego uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w MGCK w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz o złożenie formularza, będącego załącznikiem do Procedur.