Reklama

cała strona - 500 zł + VAT

1/2 strony - 250 zł + VAT

1/4 strony - 125 zł + VAT

Artykuły promocyjne

cała strona - 200 zł + VAT

1/2 strony - 100 + VAT

Ogłoszenie drobne

2 zł od słowa

Reklamy wielokrotne zamówione wcześniej zamieszczamy według wcześniejszych umów

Insert ulotek: 600 zł + VAT

Od cen tych robimy odstępstwo jedynie dla instytucji pożytku publicznego

 Jak przygotować reklamę? Ściągnij poniższe załączniki: