Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników zajęć organizowanych przez Administratora Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach z siedzibą w Słomnikach, ul. Wolności 4, kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: uczestniczenia przez Twoje dziecko w zajęciach organizowanych przez ADO  na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale  jesteś zobowiązany do ich podania, jeżeli chcesz uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez ADO.
 12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.