Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.mgckslomniki.pl

Wstęp deklaracji

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach

 1. Wolności 4
  32-090 Słomniki

Tel: 12 388 11 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej:  2015-01-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-15

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie


Ułatwienia na stronie podmiotowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej i cyfrowej: Tomasz Durbas
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 508 162 725

Procedura wnioskowo-skargowa

p id="a11y-procedura">Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury prowadzi główne wejście od strony ul. Wolności,
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze, w tym: sekretariat MGCK, sala widowiskowa oraz toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
 • Niedostępne są pomieszczenia znajdujące się na piętrze, z powodu braku windy, oraz pomieszczenia Muzeum Ziemi Słomnickiej,
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.