Zapraszamy szkoły i przedszkola na lekcje i warsztaty muzealne, dzięki którym poprzez działania plastyczne, teatralne, muzyczne, filmowe  można poznać dzieje ziemi słomnickiej.

Tematy lekcji:

 1. Najstarsze dzieje ziemi słomnickiej, czyli o czym opowiada amfora ze Smrokowa.
 2. Prandocin- Kacice- Mogiła-cystersi na naszej ziemi.
 3. Kościół w Prandocinie- skarb architektury romańskiej.
 4. Słomniki-miasto Kazimierza Wielkiego.
 5. Leśne echa, czyli o powstaniu styczniowym na naszej ziemi.
 6. W chłopskiej chacie.
 7. Legendy ziemi słomnickiej.
 8. Bohaterowie naszej ziemi
  • Tadeusz Kościuszko,
  • Władysław Belina- Prażmowski,
  • Porucznik Stanisław Brykalski.
 9. Raduje się serce, czyli Przemarsz Kadrówki.
 10. Słomniki w dwudziestoleciu międzywojennym.
 11. Słomniccy żydzi.

Każda z propozycji jest przygotowana dla czterech grup wiekowych:
I - przedszkole, klasa 0-III,
II - klasy IV-VI szkoła podstawowa,
III - gimnazjum,
IV - szkoły ponadgimnazjalne.

Lekcje muzealne trwają 1 godzinę, w tym:

 • prelekcja
 • prezentacja
 • zwiedzanie

 

Termin prosimy uzgodnić z tygodniowym wyprzedzeniem.
Serdecznie zapraszamy!