Zapraszamy szkoły i przedszkola na lekcje i warsztaty muzealne, dzięki którym poprzez działania plastyczne, teatralne, muzyczne, filmowe  można poznać dzieje ziemi słomnickiej.

Tematy lekcji:

 1. Najstarsze dzieje ziemi słomnickiej, czyli o czym opowiada amfora ze Smrokowa.
 2. Prandocin- Kacice- Mogiła-cystersi na naszej ziemi.
 3. Kościół w Prandocinie- skarb architektury romańskiej.
 4. Słomniki-miasto Kazimierza Wielkiego.
 5. Leśne echa, czyli o powstaniu styczniowym na naszej ziemi.
 6. W chłopskiej chacie.
 7. Legendy ziemi słomnickiej.
 8. Bohaterowie naszej ziemi
  • Tadeusz Kościuszko,
  • Władysław Belina- Prażmowski,
  • Porucznik Stanisław Brykalski.
 9. Raduje się serce, czyli Przemarsz Kadrówki.
 10. Słomniki w dwudziestoleciu międzywojennym.
 11. Słomniccy żydzi.

Każda z propozycji jest przygotowana dla czterech grup wiekowych:
I - przedszkole, klasa 0-III,
II - klasy IV-VI szkoła podstawowa,
III - gimnazjum,
IV - szkoły ponadgimnazjalne.

Lekcje muzealne trwają 1 godzinę, w tym:

 • prelekcja
 • prezentacja
 • zwiedzanie

 

Oferta Muzeum Ziemi Słomnickiej dla Domowego Przedszkola:

Proponujemy cykl systematycznych warsztatów w ciągu roku na temat najważniejszych wydarzeń w naszym mieście i okolicy (lub wybrane w poniższych)

Dla dzieci w wieku 6

 1. Jak Kazimierz Wielki zbudował Słomniki
 2. Jak Michałko uratował Słomniki przed najazdem tatarskim
 3. Skarby Muzeum Ziemi Słomnickiej- opowieść o najciekawszych eksponatach- cz. I
 4. Skarby Muzeum Ziemi Słomnickiej- opowieść o najciekawszych eksponatach- cz. II
 5. Jak żyli ludzie 100 lat temu
 6. Tadeusz Kościuszko
 7. Jak Straż Pożarną w Słomnikach zakładano
 8. Gra Orkiestra!- o historii Orkiestry Miejskiej Echo
 9. Raduje się serce, czyli przemarsz Kadrówki

Dla dzieci w wieku 4-5 lat

 1. O rycerzach króla Kazimierza Wielkiego
 2. Jak pisano w dawnych, dawnych czasach
 3. Historia Białego Orła
 4. Dzieje herbu Słomnik
 5. Po krakowsku! (o kulturze ludowej)

Dla dzieci w wieku 2,5- 3 lata

 1. Od ziarenka do bochenka
 2. Nasze barwy ojczyste
 3. Moje miasto Słomniki 

Termin prosimy uzgodnić z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Serdecznie zapraszamy!