Zapraszamy szkoły i przedszkola na lekcje i warsztaty muzealne, dzięki którym poprzez działania plastyczne, teatralne, muzyczne, filmowe  można poznać dzieje ziemi słomnickiej.

Tematy lekcji:

  1. Najstarsze dzieje ziemi słomnickiej, czyli o czym opowiada amfora ze Smrokowa.
  2. Prandocin- Kacice- Mogiła-cystersi na naszej ziemi.
  3. Kościół w Prandocinie- skarb architektury romańskiej.
  4. Słomniki-miasto Kazimierza Wielkiego.
  5. Leśne echa, czyli o powstaniu styczniowym na naszej ziemi.
  6. W chłopskiej chacie.
  7. Legendy ziemi słomnickiej.
  8. Bohaterowie naszej ziemi
    • Tadeusz Kościuszko,
    • Władysław Belina- Prażmowski,
    • Porucznik Stanisław Brykalski.
  9. Raduje się serce, czyli Przemarsz Kadrówki.
  10. Słomniki w dwudziestoleciu międzywojennym.
  11. Słomniccy żydzi.

Każda z propozycji jest przygotowana dla czterech grup wiekowych:
I - przedszkole, klasa 0-III,
II - klasy IV-VI szkoła podstawowa,
III - gimnazjum,
IV - szkoły ponadgimnazjalne.

Lekcje muzealne trwają 1 godzinę, w tym:

  • prelekcja
  • prezentacja
  • zwiedzanie

 

Oferta Muzeum Ziemi Słomnickiej dla Domowego Przedszkola:

Proponujemy cykl systematycznych warsztatów w ciągu roku na temat najważniejszych wydarzeń w naszym mieście i okolicy (lub wybrane w poniższych)

Dla dzieci w wieku 6

  1. Jak Kazimierz Wielki zbudował Słomniki
  2. Jak Michałko uratował Słomniki przed najazdem tatarskim
  3. Skarby Muzeum Ziemi Słomnickiej- opowieść o najciekawszych eksponatach- cz. I
  4. Skarby Muzeum Ziemi Słomnickiej- opowieść o najciekawszych eksponatach- cz. II
  5. Jak żyli ludzie 100 lat temu
  6. Tadeusz Kościuszko
  7. Jak Straż Pożarną w Słomnikach zakładano
  8. Gra Orkiestra!- o historii Orkiestry Miejskiej Echo
  9. Raduje się serce, czyli przemarsz Kadrówki

Dla dzieci w wieku 4-5 lat

  1. O rycerzach króla Kazimierza Wielkiego
  2. Jak pisano w dawnych, dawnych czasach
  3. Historia Białego Orła
  4. Dzieje herbu Słomnik
  5. Po krakowsku! (o kulturze ludowej)

Dla dzieci w wieku 2,5- 3 lata

  1. Od ziarenka do bochenka
  2. Nasze barwy ojczyste
  3. Moje miasto Słomniki 

Termin prosimy uzgodnić z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Serdecznie zapraszamy!