Znane i nieznane legendy ziemi słomnickiej to pierwsza publikacja Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, wydana w 2009 roku.

W publikacji znajdziemy m.in. opowieść o cudownym krzyżu z Prandocina czy legendę Jak Michałko Słomniki przed najazdem tatarskim uratował.

Książeczkę Znane i nieznane legendy ziemi słomnickiej można kupić w sekretariacie MGCK, w godzinach pracy Centrum. Koszt publikacji to 10 złotych.