Centrum Kultury w Słomnikach jest miejscem żywym, pobudzającym do działania lokalną aktywność. Łączy a nie dzieli. Buduje mosty między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami i obywatelami, mieszkańcami wsi i miasta, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i dyskryminowanymi.

Ludzie, którzy przychodzą do Centrum Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami, animatorami tego, co w Centrum Kultury się dzieje.

Centrum Kultury wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jak konkurencji, lecz jak naturalnych partnerów w swojej pracy.

Centrum Kultury jest dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowane ich potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt – robi wszystko, by projekt ten mógł zostać wcielony w życie.

Jednocześnie Centrum Kultury stale, aktywnie poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury.

Centrum Kultury zna mieszkańców swojej gminy, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyławiać lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy.

Centrum Kultury proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą społeczną, policją, parafią... Jest prawdziwym centrum życia gminy Słomniki.