Nasza kadra to zespół stałych pracowników w liczbie 9 osób: 6 animatorów kultury, specjalista od sprzątania, od księgowości oraz od wszystkiego, czyli dyrektor.

 

Joanna Antosz - instruktor teatralny i animator kultury - p.o. Dyrektor MGCK

Jest instruktorem teatralnym – animatorem kultury. Koordynuje występy teatralne, projekty kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, wydarzenia kulturalne, w tym także plenerowe. Zajmuje się administrowaniem stroną internetową, stroną BIP i profilem Facebook, prowadzeniem zajęć teatralnych na UTW i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży.

Z wykształcenia jest magistrem filologii polskiej. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studium o specjalności marketing i reklama.

Wanda Małecka - grafik, animator kultury

Prowadzi warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzieła na JUTW. Zajmuje się projektowaniem graficznym i drukiem ulotek, plakatów, folderów, wydawnictw Centrum Kultury, opracowaniem graficznym i składem Głosu Słomnik. Przygotowuje oprawę plastyczną imprez, prowadzi imprezy w tym także plenerowe. Organizuje wystawy plastyczne. Pełni dyżury w sekretariacie.

Jest magistrem sztuki, skończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych na kierunku malarstwo oraz Studium Pedagogiczne na ASP.

Zuzanna Michalska - grafik, animator kultury

chwilowo na urlopie :)

Wojciech Janczarski - instruktor muzyki i animator kultury

Prowadzi warsztaty wokalne i muzyczne, sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami muzycznymi i wokalnymi. Prowadzi warsztaty wokalne na JUTW, przeprowadza próby, układa program imprez, przygotowuje je. Jest odpowiedzialny za obsługę akustyczną i oświetlenie sceny. Prowadzi studio nagrań (koncerty i filmy). Prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, pełni dyżury w sekretariacie.

Jest muzykiem – gra i śpiewa oraz komponuje. Ukończył Studium o specjalności profesjonalny animator kultury w Instytucie Prawa Europejskiego w Warszawie. Jest także inżynierem ochrony środowiska ze specjalnością bezpieczeństwo i higiena środowiska pracy.

Wojciech Knaś - instruktor muzyki i animator kultury

Prowadzi warsztaty wokalne i muzyczne, sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami muzycznymi i wokalnymi. Prowadzi warsztaty indywidualnej nauki gry na instrumentach. Jest odpowiedzialny za obsługę akustyczną i oświetlenie sceny. Prowadzi studio nagrań (koncerty i filmy)

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Monika Jaworska - animator kultury i pracownik administracyjno- księgowy

Ukończyła Studium o specjalności profesjonalny animator kultury w Instytucie Prawa Europejskiego w Warszawie oraz zarządzanie finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Jest koordynatorem Jurajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzi kadry i odpowiada za gospodarkę finansów gotówkowych.  Odpowiada za przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i archiwum zakładowego.

Katarzyna Gąciarz-Wieczorek - główna księgowa

Jest główną księgową i kadrową Centrum Kultury; pracuje pełną parą, choć na pół etatu.

Jest magistrem ekonomii. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, gdzie zdobyła licencjat z zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Iwona Jędrychowska - pracownik obsługi Centrum Kultury

Dba o czystość w obiekcie oraz w jego otoczeniu, obsługuje imprezy, pomaga w przygotowaniu zajęć, pełni dyżury w sekretariacie.