Nasza kadra to zespół stałych pracowników w liczbie 8 osób: 4 animatorów kultury, specjalista od spraw administracyjnych, od księgowości, od sprzątania oraz od wszystkiego, czyli dyrektor.

Joanna Antosz – Dyrektor MGCK

Z wykształcenia jest magistrem filologii polskiej. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studium o specjalności marketing i reklama.

Wanda Małecka – animator kultury

Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Koordynuje projekty edukacyjno - artystyczne, również te przeprowadzane w czasie ferii i wakacji. Tworzy oprawę plastyczną  wydarzeń kulturalnych oraz jest opiekunem wystaw plastycznych realizowanych przez MGCK. Wspiera organizację imprez kulturalnych, w tym także plenerowych.

Jest magistrem sztuki, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku grafika oraz Studium Pedagogiczne na KIRE.

Wojciech Janczarski – instruktor muzyki i animator kultury

Prowadzi warsztaty wokalne i muzyczne, sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami muzycznymi i wokalnymi. Prowadzi warsztaty wokalne na UTW, przeprowadza próby, układa program imprez, przygotowuje je. Jest odpowiedzialny za obsługę akustyczną i oświetlenie sceny. Prowadzi studio nagrań (koncerty i filmy). Prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Ukończył Studium o specjalności profesjonalny animator kultury w Instytucie Prawa Europejskiego w Warszawie. Jest także inżynierem ochrony środowiska ze specjalnością bezpieczeństwo i higiena środowiska pracy.

Wojciech Knaś - instruktor muzyki i animator kultury

Prowadzi warsztaty wokalne i muzyczne, sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami muzycznymi i wokalnymi. Prowadzi warsztaty indywidualnej nauki gry na instrumentach. Jest odpowiedzialny za obsługę akustyczną i oświetlenie sceny. Prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Monika Jaworska – pracownik administracyjno-księgowo-kadrowy

Prowadzi sekretariat MGCK - jej zadania to prowadzenie zapisów na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przyjmowanie płątności za warsztaty, koordynowanie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzi kadry i odpowiada za gospodarkę finansów gotówkowych. Odpowiada za przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i archiwum zakładowego.

Ukończyła Studium o specjalności profesjonalny animator kultury w Instytucie Prawa Europejskiego w Warszawie oraz zarządzanie finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Katarzyna Gąciarz-Wieczorek – główna księgowa

Jest główną księgową i kadrową Centrum Kultury; pracuje pełną parą, choć na pół etatu.

Jest magistrem ekonomii. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, gdzie zdobyła licencjat z zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Iwona Jędrychowska – pracownik obsługi Centrum Kultury

Dba o czystość w obiekcie oraz w jego otoczeniu, obsługuje imprezy, pomaga w przygotowaniu zajęć, pełni dyżury w sekretariacie.