Nasza kadra to zespół stałych pracowników w liczbie 6 osób: 3 instruktorów – animatorów kultury, specjalista od sprzątania, od księgowości oraz od wszystkiego, czyli dyrektor.

 

Alicja Biczysko – dyrektor

Jej kompetencje to zarządzanie, pisanie projektów, prowadzenie sekretariatu- zgodnie z instrukcją kancelaryjną, działalność muzeum, warsztaty 50+ Kultura, organizacja imprez, prowadzenie imprez, pisanie artykułów oraz korekta Głosu Słomnik.

Jest z wykształcenia magistrem filologii polskiej. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale ma także na swoim koncie studia teatrologiczne na UJ, podyplomowe z historii na UJ oraz studium zarządzania kulturą w IPE w Warszawie.

 

Zuzanna Michalska – grafik, animator kultury

Prowadzi warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzieła, warsztaty 50+ Kultura. Zajmuje się projektowaniem graficznym i drukiem ulotek, plakatów, folderów, wydawnictw Centrum Kultury, opracowaniem graficznym i składem Głosu Słomnik. Prowadzi zajęcia podczas ferii i wakacji. Robi oprawę plastyczną imprez, prowadzi imprezy w tym także plenerowe. Organizuje wystawy plastyczne. Pełni dyżury w sekretariacie.

Jest magistrem sztuki, skończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych na kierunku malarstwo oraz Studium Pedagogiczne na ASP.

 

Joanna Antosz – redaktor, instruktor teatralny i animator kultury

Jest instruktorem teatralnym – animatorem kultury. Koordynuje występy teatralne, prowadzi akademię zręczności, warsztaty 50+ Kultura, imprezy kulturalne, w tym także plenerowe. Zajmuje się administrowaniem stroną internetową i profilem Facebook, prowadzeniem zajęć teatralnych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji. Redaguje „Głos Słomnik” – jest redaktor naczelną. Jej zadanie to także obsługa fotograficzna imprez i dyżury w sekretariacie.

Z wykształcenia jest magistrem filologii polskiej. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku filologia polska o specjalności komunikacja społeczna oraz Studium o specjalności marketing i reklama.

 

Wojciech Janczarski – instruktor muzyki i animator kultury

Prowadzi warsztaty wokalne i muzyczne, sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołami muzycznymi i wokalnymi. Prowadzi warsztaty 50+ Kultura, przeprowadza próby, układa program imprez, przygotowuje je. Jest odpowiedzialny za obsługę akustyczną i oświetlenie sceny. Prowadzi studio nagrań (koncerty i filmy). Odbywa zajęcia podczas ferii i wakacji, zajmuje się dystrybucją „Głosu Słomnik”, pełni dyżury w sekretariacie.

Jest muzykiem – gra i śpiewa oraz komponuje. Ukończył Studium o specjalności profesjonalny animator kultury w Instytucie Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Katarzyna Gąciarz-Wieczorek – główna księgowa

Jest główną księgową i kadrową Centrum Kultury; pracuje pełna parą, choć na pół etatu.

Jest magistrem ekonomii. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, gdzie zdobyła licencjat z zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

 

Zuzanna Snakowska – pracownik obsługi Centrum Kultury

Dba o czystość w obiekcie oraz w jego otoczeniu, obsługuje imprezy, pomaga w przygotowaniu zajęć, pełni dyżury w sekretariacie.

Ma najdłuższy staż pracowniczy, dzięki temu na funkcjonowaniu Centrum Kultury zna się jak nikt inny.