obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 roku

 

Organizacja imprez artystycznych i rekreacyjnych

Projektowanie i druk zaproszeń- 3,00 za 1 szt.

Projektowanie i druk plakatów (format A3, pełny kolor)- 3,00 za 1 szt.

Nagłośnienie imprezy (wypożyczenie sprzętu wraz z obsługą) do 5 godzin- 1000,00

Nagłośnienie i oświetlenie sceny (wypożyczenie sprzętu wraz z obsługą)- 1500,00

Organizacja zabaw i konkursów, bali okolicznościowych i imprez tematycznych dla dzieci wraz z zakupem potrzebnych materiałów (praca minimum 2 animatorów) do 5 godzin- 2000,00 zł

Prowadzenie (konferansjerka) na imprezie do 5 godzin- 500,00 zł

Obsługa fotograficzna imprez wraz z dokumentacją na płycie- 500,00

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Cennik nie dotyczy imprez dla podmiotów prywatnych, objętych umową sponsoringu oraz imprez promocyjnych.

 

Wynajem pomieszczeń i sprzętu

  1. Wynajem sali oraz sprzętu może nastąpić tylko wtedy, gdy nie koliduje to z harmonogramem stałych zajęć oraz zaplanowanych imprez w Centrum Kultury.
  2. Wynajem następuje po uprzednim podpisaniu umowy wynajmu, która określa szczegółowo zasady oraz koszty wynajmu.
  3. Koszty wynajmu reguluje cennik.

Wynajem sali (tanecznej, teatralnej, muzycznej) wraz z wyposażeniem na cele zgodne ze statutową działalnością MGCK- 10,00 za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali (widowiskowej, muzealnej) wraz ze sprzętem audiowizualnym dla firm szkoleniowych, edukacyjnych, fundacji prowadzących działalność odpłatną lub finansowaną z projektów unijnych- 50,00 za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali wraz z wyposażeniem dla firm prowadzących działalność związaną ze sprzedażą produktów i usług- 100, 000 zł za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali widowiskowej na spotkania wyborcze- 100,00 za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem stołów plenerowych- 5,00 zł

Wynajem ław plenerowych-5,00 zł

Wynajem kompletu: stół+ 2 ławy- 15,00 zł

Wynajem krzeseł- 5,00 zł

Partnerom, z którymi Centrum Kultury podejmuje wspólne działania, użycza się pomieszczeń i sprzętu bezpłatnie

 

Usługi poligraficzne

Dla osób prywatnych, instytucji, szkół

Druk/ ksero A4 czarno- biały- 0,50 zł

Druk ksero A4 kolor- 1,00 zł

Druk ksero A3 czarno- biały- 1,50 zł

Druk ksero A3 kolor- 3,00 zł

Druk zdjęć na papierze fotograficznym A4- 3,00 zł

Dla komitetów wyborczych

Druk ulotek A4 czarno- białych- 1,0 zł

Druk ulotek A4 kolor- 1,50 zł

Druk plakatów A3 kolor- 5,00

Druk plakatów A3 czarno- biały- 3,00

Uwaga: usługę wykonujemy na podstawie umowy zawartej z komitetem wyborczym i po otrzymaniu zlecenia. Nie wykonujemy projektów materiałów wyborczych.