Cennik usług Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

obowiązujący od dnia 1 września 2017r.

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Warsztaty gitarowe – 25,00 zł – za miesiąc

Warsztaty perkusyjne – 25,00 zł – za miesiąc

Indywidualne lekcje gry na instrumentach – płatność u instruktora

Warsztaty taneczne: baby dance, street dance – płatność u instruktora, 40,00-50,00 za miesiąc

Szkoła rysowania dla rodziców z małymi dziećmi – 25,00 zł za miesiąc

Gordonowskie warsztaty umuzykalniające dla rodziców z małymi dziećmi – 25,00 za miesiąc

Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży – przygotowanie do egzaminów – 100,00 zł za miesiąc

Warsztaty plastyczne – 30,00 za miesiąc

Lekcje muzealne – 2,00 zł od osoby

Warsztaty muzealne – 5,00 zł od osoby

Imprezy specjalnie przygotowane dla szkół i przedszkoli – 15,00-20,00 od osoby

Fitness – 5,00 za zajęcia – płatność u instruktorki

Zumba – 7,00 za zajęcia – płatność u instruktorki

Balet – płatność u instruktorki

Gimnastyka z el. tańca i baletu – płatność u instruktorki

Organizacja imprez artystycznych i rekreacyjnych

Projektowanie i druk zaproszeń wraz z kopertą i wysyłką – 6,00 za 1 szt.

Projektowanie i druk plakatów (format A3, pełny kolor) – 5,00 za 1 szt.

Nagłośnienie i oświetlenie sceny (wypożyczenie sprzętu wraz z obsługą – 1500,00

Organizacja zabaw i konkursów, bali okolicznościowych i imprez tematycznych dla dzieci wraz z zakupem potrzebnych materiałów (praca minimum 2 animatorów) do 5 godzin – 3000,00 zł

Imprezy specjalnie przygotowane dla szkół i przedszkoli – 15,00-20,00 od osoby

Prowadzenie (konferansjerka) na imprezie do 5 godzin – 500,00 zł

Obsługa fotograficzna imprez wraz z dokumentacją na płycie – 500,00

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Wynajem pomieszczeń i sprzętu

  1. Wynajem sali oraz sprzętu może nastąpić tylko wtedy, gdy nie koliduje to z harmonogramem stałych zajęć oraz zaplanowanych imprez w Centrum Kultury.
  2. Wynajem następuje po uprzednim podpisaniu umowy wynajmu, która określa szczegółowo zasady oraz koszty wynajmu.
  3. Koszty wynajmu reguluje cennik.

Wynajem sali (tanecznej, teatralnej, muzycznej) wraz z wyposażeniem na cele zgodne ze statutową działalnością MGCK – 10,00 za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali (widowiskowej, muzealnej) wraz ze sprzętem audiowizualnym dla firm szkoleniowych, edukacyjnych, fundacji prowadzących działalność odpłatną lub finansowaną z projektów unijnych – 50,00 za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali wraz z wyposażeniem dla firm prowadzących działalność związaną ze sprzedażą produktów i usług – 100, 000 zł za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali widowiskowej na spotkania wyborcze – 100,00 za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem stołów plenerowych – 5,00 zł za sztukę

Wynajem ław plenerowych – 5,00 zł za sztukę

Wynajem kompletu: stół+2 ławy – 15,00 zł

Wynajem krzeseł – 5,00 zł za sztukę

Partnerom, z którymi Centrum Kultury podejmuje wspólne działania, użycza się pomieszczeń i sprzętu bezpłatnie

Usługi poligraficzne

Dla osób prywatnych, instytucji, szkół

Druk/ksero A4 czarno-biały – 0,50 zł

Druk/ksero A4 kolor – 1,00 zł

Druk/ksero A3 czarno-biały – 1,50 zł

Druk/ksero A3 kolor – 3,00 zł

Druk zdjęć na papierze fotograficznym A4 – 3,00 zł

Dla komitetów wyborczych

Druk ulotek A4 czarno-białych – 2,0 zł

Druk ulotek A4 kolor – 3,00 zł

Druk plakatów A3 kolor – 6,00

Druk plakatów A3 czarno-biały – 3,00

Uwaga: usługę wykonujemy na podstawie umowy zawartej z komitetem wyborczym i po otrzymaniu zlecenia. Nie wykonujemy projektów materiałów wyborczych.