Cennik usług Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach

obowiązujący od dnia 1 września 2020 r.

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Lekcje muzealne – 10 zł od osoby

Warsztaty muzealne – 5 zł od osoby

Imprezy specjalnie przygotowane dla szkół i przedszkoli – 15-20 zł od osoby

Organizacja imprez artystycznych i rekreacyjnych

Nagłośnienie i oświetlenie sceny (wypożyczenie sprzętu wraz z obsługą – 1500 zł)

Organizacja zabaw i konkursów, bali okolicznościowych i imprez tematycznych dla dzieci wraz z zakupem potrzebnych materiałów (praca minimum 2 animatorów) do 5 godzin – 3000 zł

Imprezy specjalnie przygotowane dla szkół i przedszkoli – 15-20 zł od osoby

Prowadzenie (konferansjerka) na imprezie do 5 godzin – 1000 zł

Obsługa fotograficzna imprez wraz z dokumentacją na płycie – 1000 zł

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Wynajem pomieszczeń i sprzętu

  1. Wynajem sali oraz sprzętu może nastąpić tylko wtedy, gdy nie koliduje to z harmonogramem stałych zajęć oraz zaplanowanych imprez w Centrum Kultury.
  2. Wynajem następuje po uprzednim podpisaniu umowy wynajmu, która określa szczegółowo zasady oraz koszty wynajmu.
  3. Koszty wynajmu reguluje cennik.
  4. Centrum Kultury nie wynajmuje swoich pomieszczeń na pokazy handlowe.

Wynajem sali (tanecznej, teatralnej, muzycznej) wraz z wyposażeniem na cele zgodne ze statutową działalnością MGCK – 20 zł za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali (widowiskowej, muzealnej) wraz ze sprzętem audiowizualnym dla firm szkoleniowych, edukacyjnych, fundacji prowadzących działalność odpłatną lub finansowaną z projektów unijnych – 100 zł za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem sali widowiskowej na spotkania wyborcze – 500 zł za 1 godzinę + 23% VAT

Wynajem stołów plenerowych – 5 zł za sztukę

Wynajem ław plenerowych – 5 zł za sztukę

Wynajem kompletu: stół+2 ławy – 15 zł

Wynajem krzeseł – 5 zł za sztukę

Dla Partnerów, z którymi Centrum Kultury podejmuje wspólne działania, użyczenie pomieszczeń i sprzętu jest bezpłatnie.