Gimnastyka w wodzie to same korzyści:

  • poprawa ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej,
  • usprawnienie koordynacji ruchów poprzez  zwiększenie ruchomość stawów obwodowych i kręgosłupa,
  • poprawa wydolności organizmu,
  • zwiększenie wytrzymałości na wysiłek,
  • wzmocnienie i usprawnienie poszczególnych grup mięśniowych
  • minimalizacja bólu poprzez zmniejszenie tarcia i rozciągnięcie – niemożliwe w warunkach lądowych.

Gimnastyka odbywa się w piątki na krytej pływalni w Proszowicach. Zajęcia prowadzi Paweł Kurkiewicz (AWF Kraków, specjalizacja: kultura fizyczna osób w wieku starszym).