Chcemy poznać historię naszej ziemi, tym bardziej, że jest ciekawa: tutaj od czasów średniowiecza było centrum naszej cywilizacji i kultury. Mamy na to dowody materialne i źródła pisane. Niezwykle ciekawa jest też historia najnowsza- okres walk o niepodległość. Wykłady z historii regionu prowadzi Alicja Biczysko, absolwentka studiów podyplomowych z historii na UJ. Wykłady odbywają się w poniedziałki o 17.00 w sali Muzeum Ziemi Słomnickiej, naprzemiennie z wykładami z innych dziedzin nauki.