Poniedziałek

 

15.30-16.15

 

 warsztaty gitarowe (7 lat+)

instruktor: Wojciech Janczarski

(sala widowiskowa)

16.00-16.45

warsztaty plastyczne (5-6 lat)

instruktor: Wanda Małecka

 (sala plastyczna) 

16.30-17.30

 warsztaty perkusyjne (7 lat+)

instruktor: Wojciech Janczarski

(sala widowiskowa)

17.30-18.30

warsztaty plastyczne (7 lat+)

instruktor: Wanda Małecka

 (sala plastyczna) 

18.30 - 21.00

próba zespołu

instruktor: Wojciech Janczarski

         Wtorek

12.00-21.00

 indywidualna nauka gry na instrumentach

instruktor: Wojciech Knaś

 

17.00-18.30

 próba zespołu muzycznego

instruktor: Wojciech Janczarski

(sala widowiskowa)

17.00 - 18.00

balet dla dzieci (grupa I)

18.00 - 19.00

balet dla dzieci (grupa II)

19.00-21.00

 próba zespołu muzycznego

instruktor: Wojciech Janczarski

(sala widowiskowa)

          Środa

16.00-16.45

taniec nowoczesny (3-7 lat) 

instruktor: Patryk Wyskocki

instruktor szkoły tańca Wild Academy

(sala lustrzana)

16.30 - 17.30

warsztaty wokalne grupa młodsza

instruktor: Wojciech Janczarski

17.00-18.00

hip-hop (7-12 lat)

instruktor: Patryk Wyskocki

instruktor szkoły tańca Wild Academy

(sala lustrzana)

 19.15 - 20.30

dancehall (12 lat+)

instruktor: Patryk Wyskocki

instruktor szkoły tańca Wild Academy

(sala lustrzana)

 

19.00 - 21.00

 

 próba zespołu muzycznego

(sala widowiskowa)

        Czwartek

18.00 - 20.00

 próba teatru Decorum

(sala lustrzana)

          Piątek

12.00 - 21.00

 indywidualna nauka gry na instrumentach

instruktor: Wojciech Knaś

16.00 - 16.45

taniec nowoczesny (3-7 lat)

instruktor szkoły tańca Wild Academy

(sala lustrzana)

16.30 - 17.30

warsztaty plastyczne dla młodzieży /przygotowanie do szkoły plastycznej/

instruktor: Jan Biczysko

(sala plastyczna)

17.00 - 17.50

hip-hop (7-12 lat)

instruktor: Patryk Wyskocki

instruktor szkoły tańca Wild Academy

(sala lustrzana)

18.00 - 18.55

dancehall (12 lat+)

instruktor: Patryk Wyskocki

instruktor szkoły tańca Wild Academy

(sala lustrzana)

18.00 - 21.00

próba zespołu muzycznego

20.00 - 21.00

dancehall (20+)

instruktor: Patryk Wyskocki

(sala lustrzana)

          Sobota

17.00-21.00

kawiarenka międzypokoleniowa przy Kościuszki 26

          Niedziela - wg harmonogramu imprez

UWAGA

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Maluch w Centrum i próby orkiestr dętych wg osobnego harmonogramu