Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi w MGCK to poznawanie świata muzyki i dźwięków poprzez zabawy ze śpiewem i ruchem. W czasie warsztatów dzieci, z pomocą swoich rodziców rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu, koordynację i wrażliwość. Wszystkiemu towarzyszy ruc, który wyzwala energię i emocje dziecka.

 W Centrum Kultury spotkania prowadzą instruktorzy Centrum Inicjatyw Artystycznych i Edukacyjnych Słoń Dumbadi – to zespół osób wykorzystujących metodę umuzykalniania dzieci prof. E.E. Gordona. Warsztaty odbywają się w dwóch grupach wiekowych: Grupa I - dzieci do 2 roku życia, Grupa II - dzieci od 2 roku życia i trwają 40-45 minut.