Warsztaty gitarowe, mają na celu szybkie przyswojenie umiejętności gry na gitarze, dla pragnących rozwijać swoją pasję w dziedzinie muzyki rozrywkowej. W czasie spotkań uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznają się z instrumentem (budowa, nazwy strun, oznaczenie placów w zapisie akordów…). Następnie przyswajają praktyczne i teoretyczne podstawy gry na instrumencie, budowę i stosowanie akordów, wykonują ćwiczenia doskonalące technikę gry.

Uczestnicy osiągający najlepsze wyniki, będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w trakcie organizowanych przez MGCK wydarzeń kulturalnych. W poprzednich latach wielu z nich zasiliło tworzące się w MGCK zespoły muzyczne.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu.

Warsztaty prowadzi Wojciech Janczarski