To projekt Stowarzyszenia Piękne Anioły, w którym Centrum Kultury było partnerem. Był realizowany w 2014 i 2015 roku. Pod tą nazwą Stowarzyszenie Piękne Anioły prowadziło w Centrum Kultury w Słomnikach szkolenia z coachingu dla młodzieży. 18 października 2015r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, na której rodzice, młodzi coache i ich koledzy mogli zobaczyć filmy ze szkoleń, wysłuchać bardzo ciekawego wykładu trenera coachingu Dawida Bałutowskiego, porozmawiać, podzielić się wrażeniami i doświadczeniami.

Coaching rówieśniczy opiera się na założeniu, że to młodzież odgrywa rolę coacha dla swoich koleżanek i kolegów, pomagając im w osiąganiu założonych celów, ale również w rozwoju osobistym. W Anglii metoda ta wykorzystywana jest w szkołach i przynosi świetne wyniki. Dzieci, które są coachami, uczą się wspierania innych, myślenia w kategorii rozwiązań, prawdziwego słuchania. Są to umiejętności, które przydają się w każdym miejscu pracy i na pewno pomogą im w dalszym życiu. Odbiorcy coachingu uczą się odpowiedzialności za realizowanie swoich celów, szukania rozwiązań a nie problemów, poznają też swoje silne strony i uczą się z nich korzystać. Dorosły nie zawsze usłyszy wołanie o pomoc dojrzewającego dziecka. Dobrze przygotowany rówieśnik usłyszy je na pewno, często zapobiegając wielu przykrym sytuacjom.

Projekt był finansowany z Funduszy EOG przy współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Centrum Kultury w Słomnikach użyczyło swoich pomieszczeń na szkolenia dla 24 uczestników, którzy cały rok, w tym także podczas wakacji stawali się coachami. Każdy z nich otrzymał na zakończenie certyfikat. Najlepszym jednak świadectwem uczestnictwa były wypowiedzi młodych ludzi, świadczące o ich dojrzałości, sile emocjonalnej, poczuciu własnej wartości.

Nad projektem pieczę sprawowała Aneta Nowińska oraz Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Konewecka- Hołój. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.piekne-anioly.org.pl, a filmy ze szkoleń są dostępne na http://www.piekne-anioly.org/coaching.html