Zajęcia Zumby prowadzi licencjonowana instruktorka Aleksandra Żarkowska. Odbywają się w poniedziałki w godzinach 19.00-20.00
oraz w czwartki w godzinach 20.00-21.00.
Zapisy u instruktorki.