Drukuj

W okresie od lipca do sierpnia według stałego harmonogramu odbywać się będą zajęcia fitness, warsztaty indywidualnej nauki gry na instrumentach, Szkoły rysunku i malarstwa dla dorosłych (w tym dwa plenery) oraz rodziców z dziećmi i zajęcia w ramach projektu 50+ Kultura. 

W przypadku niewymienionych powyżej warsztatów przerwę wakacyjną rozpoczynamy od 27 czerwca. Wyjątek stanowią czwartkowe warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi - ostatnie zajęcia przed przerwą wakacyjną odbędą się 30 czerwca.