Tradycją naszej gminy jest uroczyste świętowanie uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym roku za Orkiestrą Echo do kościoła parafialnego na mszę św. w intencji ojczyzny maszerowały poczty sztandarowe OSP, szkół z naszej gminy, organizacji społecznych i politycznych.

Po mszy delegacje władz miasta, szkół, zakładów pracy, przedszkola, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu, przy którym honorową wartę pełnili harcerze i zuchy z ZS im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach. Obchody zakończyło barwne i ciekawe przedstawienie „Kościuszko pod Racławicami” w wykonaniu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Kocmyrzowa- Luborzycy.