Drukuj

20 sierpnia br. Odbyły się gminne dożynki w Niedźwiedziu. Na zaproszonych gości czekały piękne, okazałe bochenki chleba oraz wieńce- dowód pracowitych rąk gospodyń wiejskich oraz ich artystycznych dusz. Na dożynkach stawiły się reprezentacje 19 wsi z naszej gminy: Niedźwiedź, Wężerów, Prandocin, Ratajów, Szczepanowice, Zaborze, Brończyce, Polanowice, Orłów, Smroków, Waganowice, Wesoła, Muniakowice, Janikowice, Miłocice, Kępa, Prandocin Iły, Kacice i Prandocin Wysiołek.

Przygotowywała dożynki cała wieś pod wodzą sołtysa pana Jerzego Łakomego, a szczególnie Koło Gospodyń Wiejskich na czele z p. Dorotą Całek, strażacy z OSP (panu Markowi Jabłońskiemu należą się gratulacje i podziękowania za nadzwyczajną grochówkę!) oraz LKS Niedźwiedź. Dzięki temu sam teren dożynek i drogi dojazdowe były pięknie przystrojone, a grupom wieńcowym oraz przyjezdnym gościom nie zabrakło kulinarnych rozkoszy podniebienia.

Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie od mszy św. odprawionej przez księdza proboszcza Bronisława Pitułę. Do mszy, jak i po niej grała jak zawsze pięknie Orkiestra Krakus, o której młode talenty dba od kilku lata Stowarzyszenie „Niedźwiadek”. Burmistrz Paweł Knafel przywitał gości, wśród których byli m.in. Marszałek Woj. Małopolskiego Wojciech Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, radni powiatowi: Włodzimierz Tochowicz i Krzysztof Malik, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Liburska, Kierownik Urzędu Pracy w Słomnikach Barbara Golanko, Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, Przewodniczący rady Miejskiej Grzegorz Płażek, Przewodniczący Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach Adam Szczęśniak, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kaczor, Komendant Policji w Słomnikach Mariusz Gurda, Dyrektor Zespołu Szkół w Niedźwiedziu Robert Pogan, liczni radni i sołtysi.

Pierwszy bochen chleba i wieniec trafił do rąb Burmistrza Pawła Knafla. Wręczyli go Starostowie dożynek, którymi byli pani Lucyna Rojek- członkini KGW w Niedźwiedziu, społecznik z sercem i oddaniem dla wsi oraz pan Marek Kęćko- przedsiębiorca i wieloletni przyjaciel oraz sponsor LKS i OSP w Niedźwiedziu. A potem kolejne wieńce- ośpiewywane, okraszone życzeniami, żartami, wierszykami. Pięknie śpiewało Pawie Oczko i Ratajowianie, ale także KGW z Niedźwiedzia, z Prandocina Wysiołka oraz grupa w Pranodocina Iłów, która rewelacyjnie zadebiutowała na dożynkach.

Kapela Juhasy i zespół Świt zapewniły dobrą zabawę. Wszyscy spisali się znakomicie. Oprócz pogody.