Drodzy Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku link oraz nowymi wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu link informujemy o pracy oraz dostępności obiektów MGCK i Hali Sportowej w Słomnikach do dnia 9 kwietnia:

Aktywności kulturalno – artystyczne

Odwołane zostają wszystkie wydarzenia organizowane w przestrzeni sali widowiskowej MGCK w Słomnikach oraz te zaplanowane na świeżym powietrzu.

W trybie podwyższonego reżimu sanitarnego, odbywać się będą następujące spotkania zorganizowanych grup artystycznych:

  1. Próby zespołów muzycznych działających pod opieką MGCK – spotkania w grupach 3/4-osobowych niezbędne do przygotowania wydarzeń online,
  2. Nagrania w naszym studiu, prowadzące do organizacji wydarzeń online (projekt z zespołem Pawie Oczko ze Szczepanowic),
  3. Próby orkiestr dętych (w pomniejszonych, podzielonych składach) będących pod opieką MGCK.

Warsztaty, projekty i inicjatywy, organizowane przez MGCK w Słomnikach w trybie online: zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach (warsztaty języka angielskiego, wykłady dot. historii regionu, zajęcia „Gimnastyka dla seniora”), warsztaty plastyczne Plastyka dla Malucha, warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych, klub rodziców Maluch w Centrum online, cykl „Teoria muzyki na luzie” oraz „Jak to zagrać?”, projekt „Filharmonia” dla dzieci 6+.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy/animatorzy kultury MGCK w Słomnikach pod numerami telefonów: 12 388 11 49 i 511 338 241.

Aktywności sportowe

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca z przestrzeni Hali Sportowej w Słomnikach korzystać mogą jedynie sekcje sportowe dzieci i młodzieży posiadające licencję/zgodę polskiego związku sportowego.

W związku z powyższym, na terenie Hali Sportowej trenują aktualnie: zawodnicy Krakowskiej Szkoły Wushu, zawodniczki Krakowskiej Szkoły Gimnastyki Artystycznej oraz ATIGI.

Przestrzeń Hali Sportowej (w tym: siłownia TKS oraz ścianka wspinaczkowa) nie jest udostępniana klientom indywidualnym i grupom nie posiadającym stosownej licencji.

Zewnętrzne obiekty sportowe

Uwaga – zmiany! Z boiska Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowej w Słomnikach korzystać mogą jedynie osoby posiadające stosowną licencję/zgodę polskiego związku sportowego. Do 9 kwietnia na obiektach zewnętrznych nie jest możliwe uprawianie sportu amatorskiego (grupy nieformalne i klienci indywidualni).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Hali Sportowej w Słomnikach pod numerem telefonu: 508 162 725.