Jak co roku w dniu 11 listopada świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Po uroczystej mszy św. poczty sztandarowe i delegacje z kwiatami udały się pod obelisk upamiętniający słomniczan, którzy zginęli w walkach o niepodległość w l. 1918-1920.

Wspominaliśmy także tych, którzy wyruszyli na szlak legionowy w r. 1914. Nie zabrakło nikogo: były władze miasta, przedstawiciele partii, organizacji społecznych, zakładów pracy i instytucji, strażacy ze wszystkich OSP, młodzież szkolna, zuchy i harcerze. Ci ostatni stanęli na honorowej warcie. Jak zawsze pięknie grała orkiestra Echo. A słomniczanie radując ze święta, jednocześnie złożyli swoją liczna obecnością hołd tym, którzy a naszą niepodległość walczyli.