Odśpiewaniem hymnu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach zainaugurowano drugi rok akademicki 2018/2019. 30 września w sali widowiskowej Centrum Kultury zgromadzili się słuchacze pierwszego i drugiego roku UTW, aby wspólnie rozpocząć nowy rok pełen nauki i ciekawych spotkań.

Na uroczystość, prócz ponad dziewięćdziesięciu członków UTW, przybyli zaproszeni goście m.in. Burmistrz Paweł Knafel, Prezes Zarządu LGD Jurajska Kraina Dorota Buczek, radny Powiatu Krakowskiego Włodziemierz Tochowicz. Wszystkich zgromadzonych na sali powitała przewodnicząca Rady UTW Halina Kurkiewicz, oddając następnie głos Dyrektor MGCK Alicji Biczysko i Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi, którzy rozdali indeksy nowym słuchaczom UTW. Zwieńczeniem uroczystości był występ kwartetu smyczkowego Sine Nomine Ensemble.