Gminne obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęto przemarszem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz gminy i jednostek samorządowych, szkół i przedszkoli, harcerzy, organizacji partyjnych i społecznych oraz mieszkańców naszej gminy ulicą Krakowską w kierunku kościoła parafialnego. Mgła i ziąb nie przeszkodziły w uroczystościach - słomniczanie zgromadzili się licznie, aby świętować wyjątkową datę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tuż po zakończeniu mszy św., pod obeliskiem upamiętniającym ofiarę tych, którzy zginęli  w walkach w latach 1918 - 1920, wszystkie delegacje złożyły biało - czerwone wiązanki kwiatów. Następnie burmistrz Paweł Knafel, w przemówieniu skierowanym do zgromadzonych, wyraził wdzięczność tym, który walczyli o naszą niepodległość.

Orkiestra Dęta Echo pod batutą kapelmistrza Klimczyka, w krótkim, ale świetnie przygotowanym występie, zaprezentowała patriotyczny repertuar. Kilka minut po rozwiązaniu pochodu zgromadzeni w sali widowiskowej goście mogli zobaczyć, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kacicach, przedstawienie pn. Róża Polska, inspirowane "Weselem" Wyspiańskiego.