W zgodzie z panującą w naszej gminie tradycją obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy uroczystym pochodem za orkiestrą dętą Echo w kierunku kościoła parafialnego w Słomnikach.

Tuż po zakończeniu mszy św. w intencji Ojczyzny poczty sztandarowe, delegacje władz miasta i gminy, szkół, przedszkoli, samorządowych instytucji, organizacji partyjnych i społecznych oraz licznie przybyli mieszkańcy zgromadzili się przy pomniku Ofiar Faszyzmu. Przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano hymn narodowy i uroczyście wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt. Chwilę później poszczególne delegacje pod pomnikiem, przy którym honorową wartę pełnili harcerze z Waganowic, złożyły wiązanki kwiatów. Trzeciomajowe uroczystości zakończył koncert muzyki poważnej w wykonaniu orkiestry dętej Echo pod batutą kapelmistrza Krystiana Klimczyka.