Radośnie zainaugurowany 30 września 2018 roku, drugi rok akademicki JUTW, właśnie dobiegł końca. 9 czerwca rozpoczęliśmy wakacyjną przerwę – chwila odpoczynku i przed studentami kolejny rok pełen wyzwań, ciekawych i rozwijających prelekcji, warsztatów i wycieczek.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego rozpoczęto odśpiewaniem hymny słomnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie głos zabrała prezes JUTW Halina Kurkiewicz, witając zgromadzonych studentów oraz gości i dziękując im za ostatni rok wspólnej pracy. Następnie dyrektor MGCK, jak i członek JTW Alicja Biczysko zaprezentowała podsumowanie działań ostatniego roku, skupiając się na ilości odbytych warsztatów, prelekcji i wycieczek, podsumowując koszty całego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja roku akademickiego oraz przedstawiając wysokość poniesionych kosztów i plany na najbliższe lata działalności.

Po zakończonej części oficjalnej spotkania wszyscy studenci mogli podziwiać dwie wystawy prac uczestników zajęć rękodzieła artystycznego oraz Szkoły rysunku i malarstwa dla dorosłych.

Inaugurację nowego roku akademickiego zaplanowano na 1.10.2019 – zapisy nowych słuchaczy i słuchaczek przyjmujemy do końca sierpnia.