Kolejną edycję organizowanego przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach Małopolskiego Święta Czosnku objęli swoim patronatem liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz media. XII edycja promującego czosnek oraz jego producentów przedsięwzięcia wspierana jest m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Starostę Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałkę, Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla oraz Wójta Gminy Radziemice Marka Słowińskiego. Natomiast patronat medialny nad lipcowym wydarzeniem objęły: Radio Kraków, TVP3 Kraków oraz Dziennik Polski.

Współorganizatorem Małopolskiego Święta Czosnku jest Towarzystwo Kulturalno – Sportowe w Słomnikach. Dzięki partnerstwu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury ze stowarzyszeniem projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego. Ponadto partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski oraz LGD Jurajska Kraina.