8 września kolorowym korowodem społeczność wsi Waganowice, wraz z 16 reprezentacjami wsi z całej naszej gminy, zainaugurowała tegoroczne, gminne obchody święta plonów. Uroczystości rozpoczęto na placu przy remizie OSP polową mszą świętą odprawioną przez proboszcza Bronisława Pitułę w intencji rolników.

Tuż po zakończeniu mszy świętej Burmistrz Paweł Knafel powitał przybyłych na uroczystości gości, a byli wśród nich m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator Marek Pęk, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm RP Józef Lassota, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Radny Sejmiku Małopolskiego Bogdan Pęk, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, Wiceprzewodniczący Marek Piekara oraz Radna Beata Bartoszek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Niemiec i Prezes LGD Jurajska Kraina Dorota Buczek.

Po powitaniu gości przystąpiono do tradycyjnych obchodów święta plonów. Gospodarze Dożynek pani Iwona Grzyb oraz pan Robert Urbański, wręczyli Burmistrzowi Knaflowi bochen chleba oraz, wraz z zespołem muzycznym z KGW z Waganowic, radośnie ośpiewali wieńce. Następnie reprezentacje sołectw ze Szczepanowic, Muniakowic, Prandocina, Zaborza, Prandocina Iły, Janikowic, Kępy, Prandocina Wysiołka, Niedźwiedzia, Wężerowa, Wesołej, Kacic, Ratajowa, Smrokowa, Polanowic i Miłocic, złożyły na ręce każdego z zaproszonych gości wieniec i cudownie pachnący bochenek świeżego chleba.

W organizację święta plonów włączyła się cała społeczność wsi Waganowice. Ich zaangażowanie włożone w przygotowanie obchodów widoczne było na każdym kroku. Tegoroczne dożynki zakończono radośnie i muzycznie - wesołą zabawą taneczną z udziałem zespołu Klakson.