15 stycznia WOŚP  zagrała po raz 25. Dzięki zbiórkom ulicznym (Słomniki, Niedźwiedź, Prandocin) oraz licytacji zebraliśmy ponad 21 tysięcy złotych. To rekordowa suma (4 tysiące więcej niż w roku ubiegłym), która zasili konto Orkiestry i pozwoli wyposażyć szpitalne oddziały pediatryczne oraz wspomoże opiekę medyczną dla seniorów.

26 grudnia w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia odbył się tradycyjny koncert kolęd. Tym razem zaprosiliśmy wszystkich do wspólnego kolędowania w parku przy Centrum Kultury.

Co roku w okolicach 22 listopada w dniu św. Cecylii - patronki muzyków, organistów, chórzystów i zespołów muzycznych, świętują także orkiestry dęte w naszej gminie, działające przy Centrum Kultury.

Jak co roku w dniu 11 listopada świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Po uroczystej mszy św. poczty sztandarowe i delegacje z kwiatami udały się pod obelisk upamiętniający słomniczan, którzy zginęli w walkach o niepodległość w l. 1918-1920.