Co w nas się kłębi? Nad rozwikłaniem tej trudnej zagadki pracowały dzieci w trakcie warsztatów artystycznych prowadzonych przez Wandę Małecką w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach, które odbyły się na przełomie sierpnia i września. Spotkania miały na celu stworzenie z uczestnikami interaktywnej książki o emocjach.

Bo nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

W pełnej zgodzie z tą myślą Beniamina Franklina działa od roku Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Słomnikach. 10 czerwca zakończył się uroczyście pierwszy rok akademicki i jednocześnie rozpoczął nabór na rok kolejny.

Ostatnio mieliśmy w Centrum Kultury gości z dalekich stron. W marcu odwiedziła nas, jak co roku o tej porze, grupa Żydów z Izraela z Chaimem Knoblerem na czele. Spotkali się z kilkoma Słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali muzealnej. W bardzo miłej rozmowie toczyły się wspomnienia, bo niektóre słomniczanki pamiętały jeszcze czasy okupacji, a goście żywo interesowali się przeszłością swoich słomnickich przodków.

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego Centrum Kultury rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu przy Wolności 4 w Słomnikach. Współpracując z Małopolskim Instytutem Kultury 12 czerwca MGCK przeprowadziło warsztaty z mieszkańcami Słomnik. Ich efektem były cztery, bardzo ciekawe koncepcje zagospodarowania przestrzeni zielonej, które poddano konsultacjom w lipcu i sierpniu. W ramach powadzonej ankiety w wersji internetowej i papierowej (dostępnej m.in. w holu MGCK i Urzędu Miejskiego w Słomnikach) każdy mieszkaniec Słomnik mógł wyrazić swoje zdanie  na temat projektów oraz podzielić się własnymi pomysłami na zagospodarowanie zielonej przestrzeni.