Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego Centrum Kultury rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu przy Wolności 4 w Słomnikach. Współpracując z Małopolskim Instytutem Kultury 12 czerwca MGCK przeprowadziło warsztaty z mieszkańcami Słomnik. Ich efektem były cztery, bardzo ciekawe koncepcje zagospodarowania przestrzeni zielonej, które poddano konsultacjom w lipcu i sierpniu. W ramach powadzonej ankiety w wersji internetowej i papierowej (dostępnej m.in. w holu MGCK i Urzędu Miejskiego w Słomnikach) każdy mieszkaniec Słomnik mógł wyrazić swoje zdanie  na temat projektów oraz podzielić się własnymi pomysłami na zagospodarowanie zielonej przestrzeni.

11 czerwca w sali widowiskowej MGCK zebrali się mieszkańcy Słomnik, aby wziąć udział w warsztatach na temat zagospodarowania terenów zielonych przy Centrum Kultury. Spotkanie poprowadziły panie Anna Miodyńska (Małopolski Instytut Kultury) i Teresa Jankowska (Centrum Aktywności Lokalnej).

4 czerwca, w wyjątkowy dzień kojarzący się wszystkim z wolnością, w sali widowiskowej MGCK spotkaliśmy się z mieszkańcami Słomnik, aby porozmawiać o terenach zielonych wokół Centrum Kultury.

Bardzo Państwu dziękujemy za odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie opinie, propozycje, uwagi są dla nas ważne, bo pomogą nam lepiej odpowiedzieć na Państwa oczekiwania.

A oto wyniki naszych konsultacji:

Zebraliśmy 110 kartek, na większości podali Państwo po kilka propozycji. Przedstawiamy je w rankingu od najczęściej się pojawiających.