11 czerwca w sali widowiskowej MGCK zebrali się mieszkańcy Słomnik, aby wziąć udział w warsztatach na temat zagospodarowania terenów zielonych przy Centrum Kultury. Spotkanie poprowadziły panie Anna Miodyńska (Małopolski Instytut Kultury) i Teresa Jankowska (Centrum Aktywności Lokalnej).

Wspólne warsztaty rozpoczęliśmy od prostego ćwiczenia - odpowiedzieliśmy sobie na pytanie: jaki ma być teren zielony wokół MGCK? Wśród wskazanych propozycji wybraliśmy 5 najważniejszych: przestrzeń ta powinna być otwarta, zachęcająca, przyjazna oraz spełniać funkcję rekreacyjną oraz rozrywkowo-kulturalną. Następnie, tuż po krótkiej przerwie, podzieleni na grupy zabraliśmy się do twórczej pracy. Każdy zespół otrzymał plan terenu, na który miał nanieść propozycje jego zagospodarowania. Intensywna burza mózgów trwała aż do godzin wieczornych, a w efekcie prac powstały 4 propozycje na całkowitą odmianę przestrzeni wokół Centrum Kultury.

Pomysły uczestników warsztatów w najbliższym czasie przedstawimy na naszej stronie internetowej oraz koncie fb, a plansze z projektami dostępne będą również w holu Centrum Kultury. Za pomocą ankiety (wersji internetowej i papierowej) zapytamy was o opinie na ich temat.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zaangażowali się w warsztaty planowania terenu przy MGCK.