Ostatnio mieliśmy w Centrum Kultury gości z dalekich stron. W marcu odwiedziła nas, jak co roku o tej porze, grupa Żydów z Izraela z Chaimem Knoblerem na czele. Spotkali się z kilkoma Słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali muzealnej. W bardzo miłej rozmowie toczyły się wspomnienia, bo niektóre słomniczanki pamiętały jeszcze czasy okupacji, a goście żywo interesowali się przeszłością swoich słomnickich przodków.

Muzeum otrzymało darowiznę od najstarszego z roku Knoblerów - prof. Uniwersytetu w Jerozolimie Yehudy Knoblera, poety, którego zbiory poezji mamy w naszym muzeum i chętnie wypożyczamy je do czytania. Goście odwiedzili też cmentarz żydowski i synagogę, obejrzeli ścianę ceramiczną, która odwołuje się m.in. do wspólnej przeszłości naszych społeczności w XX-leciu międzywojennym. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i będziemy czekać na kolejnych przedstawicieli Stowarzyszenia Słomnickich Żydów w Jerozolimie za rok.

W kwietniu mieliśmy z kolei odwiedziny dwóch grup Mołdawian. Organizatorem wizyty była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która w Kiszyniowie prowadzi Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Przyjechały osoby uczestniczące w projekcie  „Access to success – partnerships for self-sustainable community development”. Byli to przedstawiciele głównie środowisk wiejskich i z mniejszych miast, reprezentujący organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych mieszkańców. Byli wśród nich też pracownicy instytucji kultury, nauczyciele i samorządowcy. 14 i 21 kwietnia odwiedzili nas w dwóch dwudziestoosobowych grupach, aby poznać inicjatywę seniorów i ich prace w Kawiarence, zobaczyć, jak pracuje Centrum Kultury i jak działa nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Były to wizyty robocze, a goście chcieli jak najwięcej dowiedzieć się o naszej pracy.

Jako przykład dobrych praktyk wskazał nas Małopolski Instytut Kultury, co niewątpliwie stanowiło dla nas wyróżnienie.