Na stronie gry oc.mik.krakow.pl czytamy:

Oil City to planszowa ekonomiczna gra symulacyjna o początkach przemysłu naftowego w Galicji. Gracze wcielają się w postaci autentycznych dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców. Działają w trzyosobowych spółkach. Kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują infrastrukturę, prowadzą wydobycie i sprzedaż wagonów z surowcami (nafta uzyskana z ropy naftowej, gaz, wosk ziemny). Prowadzą firmy w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców. Inwestują w rozwój własnych działek i nawiązują współpracę z innymi spółkami. Wygrywa spółka, która po sześciu turach gry uzyskała największą wartość.”

23 listopada po wyczerpującym posiedzeniu komisji wspólnych Rady Miejskiej w Słomnikach w grę Oil City  zagrali radni oraz Skarbnik Gminy i obaj Burmistrzowie. Pora była późna, ale na założenie naftowego biznesu nigdy nie jest za późno! Niektórym radnym interes szedł wyśmienicie, inni mieli pecha i natrafiali na swoich działkach na wodę. Pięć 3-osobowych spółek zakończyło jednak grę z dobrym, a niektóre z bardzo dobrym wynikiem.

Nowoczesna gra ucząca przedsiębiorczości i integracji, w pięknej szacie graficznej trzymała w napięciu. Pierwsze rozgrywki dają nadzieję, na duży turniej w prawdziwie biznesowej atmosferze.

Grę zaproponowało radnym Centrum Kultury w Słomnikach, które już planuje kolejne rozgrywki.