Wczoraj Centrum Kultury odwiedził redaktor Jan Stępień, który rozmawiał z seniorami i instruktorami MGCK o projekcie 50+ Kultura i wyjeździe do Warszawy na Przegląd Twórczości Amatorskiej Seniorów. Już wkrótce w Radiu Kraków usłyszycie audycję, której bohaterami będą nasi utalentowani seniorzy!

Na stronie gry oc.mik.krakow.pl czytamy:

Oil City to planszowa ekonomiczna gra symulacyjna o początkach przemysłu naftowego w Galicji. Gracze wcielają się w postaci autentycznych dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców. Działają w trzyosobowych spółkach. Kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują infrastrukturę, prowadzą wydobycie i sprzedaż wagonów z surowcami (nafta uzyskana z ropy naftowej, gaz, wosk ziemny). Prowadzą firmy w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców. Inwestują w rozwój własnych działek i nawiązują współpracę z innymi spółkami. Wygrywa spółka, która po sześciu turach gry uzyskała największą wartość.”

W czwartek 19 listopada instruktorzy Centrum Kultury w Słomnikach przeszkolili się w zasadach Oil City. Rozegrali także między sobą grę, która pokazała się pełna emocji i niespodzianek. A 20 listopada zorganizowaliśmy rozgrywki dla grupy seniorów z projektu 50+ Kultura.