Na wystawie w MGCK w Słomnikach w Galerii na Piętrze mamy okazję zobaczyć około dwudziestu prac Erwina Wyjadłowskiego. Erwin Jest absolwentem Krakowskiej ASP, którą ukończył w roku 2012 na Wydziale Malarstwa Sztalugowego, pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka.

Główną i właściwą wszystkim obrazom inspiracją jest człowiek w zbiorowości uporządkowanej, zdyscyplinowanej, poddanej jakiegoś rodzaju rygorom. Szerzej traktując temat, można mówić o zjawiskach opresyjnych dla człowieka, takich jak wszelkie ustroje polityczne, reżimy, eugenika, wykluczenie, unifikacja jednostki, inżynieria społeczna. To te zagadnienia leżą u podstaw właściwie każdej pracy Erwina Wyjadłowskiego. Impulsem pierwszym, najważniejszym, jest jednak strona wizualna owych zdyscyplinowanych zbiorowości ludzkich. 

Na wernisaż wystawy w dniu 23 kwietnia przyszli liczni goście, wśród nich Burmistrz Paweł Knafel, stali bywalcy galerii, przyjaciele artysty i jego rodzina. Spotkanie było niezwykle miłe, prace spotkały się z dużym zainteresowaniem i wzbudziły ciekawe rozmowy.

Wystawę można oglądać do końca maja.