Historia Ludowego Zespołu Śpiewaczego Smrokowianki sięga roku 1964, kiedy to prezeską KGW w Smrokowie została nauczycielka pani Hanna Kawalec i z członkiń koła utworzyła zespół. W jego  skład wchodziły i  wchodzą śpiewaczki, gawędziarki i  kwiaciarki robiące ozdoby ze słomy i bibuły.

Pawie Oczko to zespół ludowy pod kierownictwem artystycznym pani Stanisławy Doniec, który powstał ponad 40 lat temu w Szczepanowicach i nieprzerwanie działa do dzisiaj. Tworzą go zespół śpiewaczy oraz kapela ludowa.