Historia Ludowego Zespołu Śpiewaczego Smrokowianki sięga roku 1964, kiedy to prezeską KGW w Smrokowie została nauczycielka pani Hanna Kawalec i z członkiń koła utworzyła zespół. W jego  skład wchodziły i  wchodzą śpiewaczki, gawędziarki i  kwiaciarki robiące ozdoby ze słomy i bibuły.

W  repertuarze zespołu znajdują się pieśni z okolic Smrokowa, zasłyszane od najstarszych mieszkańców, a  także propozycje własne oparte na miejscowym folklorze. Smrokowianki brały udział w  różnych uroczystościach gminnych, dożynkach, a  później w  przeglądach pieśni ludowych i  obrzędowych, a  także gawęd. Pieśni i bajania zbierano od ludzi starszych, a wieczorami i w niedziele uczono się słów i melodii. Przy udziale młodzieży oraz wszystkich członków zespołu w 1970 roku zostało wystawione między innymi „Wesele Boryny”. Smrokowianki uczestniczyły wielokrotnie w  różnego rodzaju konkursach i przeglądach w Bukowinie Tatrzańskiej, Kazimierzu Dolnym, Rudnie, Skawinie, Niepołomicach, Szczyrzycu, Kryspinowie, Koniuszy, Myślenicach, Tokarni, zdobywając nagrody i  wyróżnienia za pieśni i gawędy.

Pani Hanna Kawalec otrzymała w roku 2013 wyróżnienie Starosty Krakowskiego za swoją działalność.

Obecnie Smrokowianki działają pod kierownictwem pani Ewy Kawalec.