Tradycje orkiestry sięgają okresu niewoli po powstaniu styczniowym. Orkiestra prowadzona od lat przez kapelmistrza Mirosława Dudę działa pod szyldem OSP, otrzymując od Centrum Kultury wsparcie (kapelmistrz, wyjazdy). Tradycją orkiestry jest coroczny koncert w Wadowicach, na który zjeżdżają orkiestry strażackie, aby grać w hołdzie Janowi Pawłowi II. Co dwa lata orkiestra gra w koncercie na Jasnej Górze.

Powstanie orkiestry miejskiej w Słomnikach datuje się na rok 1872, czas zmagań z zaborcą i walki narodu polskiego o niepodległość. Założycielami „kapeli parafialnej”, poprzedniczki dzisiejszej orkiestry, byli proboszcz parafii Słomniki Paweł Szczepański, z którego inicjatywy zakupiono instrumenty ze składek całej parafii, pan Kazimierz Rostafiński, miejscowy felczer i gorący patriota oraz inżynier Zygmunt Nowicki ze Słomniczek, orędownik szerzenia kultury i oświaty na naszych terenach, po odzyskaniu niepodległości ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych.

Orkiestra powstała w r. 1956 jako dziecięca orkiestra dęta, oficjalnie nazwę Krakus nosi od 1986r. Inicjatorami jej powstania byli: Jerzy Janczarski, Teofil Bac oraz Piotr Karcz. Tradycje muzykowania przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie kontynuują dzisiejsi orkiestranci, wspierani przez Centrum Kultury (kapelmistrz, zakupy instrumentów, mundury) oraz Stowarzyszenie Niedźwiadek, które dba o kształcenie młodych orkiestrantów.