Tradycje orkiestry sięgają okresu niewoli po powstaniu styczniowym. Orkiestra prowadzona przez kapelmistrza Mirosława Dudę, następnie od 2016 r. do 2019r. przez Krzysztofa Dudę, a aktualnie przez Justynę Sado, działa pod szyldem OSP, otrzymując od Centrum Kultury wsparcie (kapelmistrz, wyjazdy). Tradycją orkiestry był coroczny koncert w Wadowicach, na który zjeżdżały orkiestry strażackie, aby grać w hołdzie Janowi Pawłowi II. Tradycja ta została zarzucona, gdyż organizatorzy koncertu zrezygnowali w 2016 r. z tego wydarzenia. Co dwa lata orkiestra gra w koncercie na Jasnej Górze.

Powstanie orkiestry miejskiej w Słomnikach datuje się na rok 1872, czas zmagań z zaborcą i walki narodu polskiego o niepodległość. Założycielami „kapeli parafialnej”, poprzedniczki dzisiejszej orkiestry, byli proboszcz parafii Słomniki Paweł Szczepański, z którego inicjatywy zakupiono instrumenty ze składek całej parafii, pan Kazimierz Rostafiński, miejscowy felczer i gorący patriota oraz inżynier Zygmunt Nowicki ze Słomniczek, orędownik szerzenia kultury i oświaty na naszych terenach, po odzyskaniu niepodległości ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych.

Orkiestra powstała w r. 1956 jako dziecięca orkiestra dęta, oficjalnie nazwę Krakus nosi od 1986r. Inicjatorami jej powstania byli: Jerzy Janczarski, Teofil Bac oraz Piotr Karcz. Tradycje muzykowania przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie kontynuują dzisiejsi orkiestranci, wspierani przez Centrum Kultury (kapelmistrz, zakupy instrumentów, mundury) oraz Stowarzyszenie Niedźwiadek, które dba o kształcenie młodych orkiestrantów. Prezesem orkiestry Krakus jest Stanisław Kramarz, który w 2015 r. zastąpił Artura Kłosińskiego.