Powstanie orkiestry miejskiej w Słomnikach datuje się na rok 1872, czas zmagań z zaborcą i walki narodu polskiego o niepodległość. Założycielami „kapeli parafialnej”, poprzedniczki dzisiejszej orkiestry, byli proboszcz parafii Słomniki Paweł Szczepański, z którego inicjatywy zakupiono instrumenty ze składek całej parafii, pan Kazimierz Rostafiński, miejscowy felczer i gorący patriota oraz inżynier Zygmunt Nowicki ze Słomniczek, orędownik szerzenia kultury i oświaty na naszych terenach, po odzyskaniu niepodległości ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych.

Orkiestra towarzyszy słomniczanom, biorąc udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych, podczas ślubów, pogrzebów, imprez lokalnych i rodzinnych. Dwie z tych uroczystości należy wymienić jako najważniejsze: Święto Konstytucji 3 Maja oraz narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada. Trudno sobie wyobrazić, aby mogły się one odbyć bez udziału orkiestry. Co roku orkiestranci „ogrywają” mieszkańców w Nowy Rok i pierwsze dni karnawału, chodząc od rana od domu do domu, a gościnni gospodarze dziękują za kolędy i noworoczne utwory datkiem i poczęstunkiem. W dniu pierwszego maja orkiestra rozpoczyna miesiąc maryjny, koncertując na rynku pod figurką Matki Boskiej o godzinie 6 rano, towarzysząc modlącym się wiernym. 6 sierpnia orkiestranci witają Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, przypominając repertuar legionowy. Co roku Echo rozpoczyna w Słomnikach Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, grając sygnał WOŚP i dając koncert na szlachetny cel. Od roku 1957 orkiestra bierze udział w uroczystościach odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej, które odbywają się w sierpniu w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpoczynają je nieszpory w kaplicy Domku Matki Bożej na dróżkach kalwaryjskich. Po nabożeństwie do kościoła Grobu Matki Bożej dróżkami kalwaryjskimi przechodzi procesja "zaśnięcia Maryi". Idą w niej tysiące wiernych, w tym liczne asysty w strojach regionalnych i orkiestry dęte. Wśród nich tradycyjnie Orkiestra Dęta Echo ze Słomnik na pierwszym miejscu.  

Do lipca 2017 r. kapelmistrzem Orkiestry był Dariusz Szewczyk. Od listopada 2017 r. dyryguje Orkiestrą Krystian Klimczyk. Funkcję Prezesa pełni Zbigniew Nowak.